top of page

Slike prodaja - neke od slika u širokoj ponudi slika Capitol Festivala

Ljudevit Šestić

Ljudevit Šestić

„Kamenita vrata“ ulje na platnu 35,5x26 cm

Krešimir Nikšić

Krešimir Nikšić

„Proljeće“ akril na platnu 100x120 cm

Mladen Legin

Mladen Legin

„Glazbenici“ akril na platnu 61x94,9 cm

Mladen Legin

Mladen Legin

„Ples“ akril na platnu 50x120 cm

Oton Iveković

Oton Iveković

„Pejzaž“ ulje na kartonu 23,5x41 cm

Danko Friščić

Danko Friščić

„Meditacija“ ulje, akril na platnu 100x120 cm

Jagor Bučan

Jagor Bučan

„Sekvenca“ akril na platnu 80x60 cm

Petar Hranuelli

Petar Hranuelli

„Jahačica“ skulptura u kamenu 31,5x34x43 cm

Koraljka Beker

Koraljka Beker

„Djevojke sa kišobranima“ ulje, akril na platnu 60x80 cm

Ivo Režek

Ivo Režek

„Mrtva priroda“ ulje na platnu 50,5x45 cm

Velimir Trnski

Velimir Trnski

„Stradun“ ulje/akril na platnu 40x89 cm

Dino Trtovac

Dino Trtovac

„Moj Svijet“ akril na platnu 100x80 cm

Vladimir Zopf

Vladimir Zopf

„Horastakato 4“ ulje na platnu 80x120 cm

Slava Raškaj

Slava Raškaj

"Most na Ozlju" akvarel, olovka 16,7x20 cm

Katarina Došilović

Katarina Došilović

"Pejzaž" ulje na platnu 60x79 cm

Ivan Vlašić

Ivan Vlašić

"Polje lavande" ulje na platnu 60x80 cm

Miron Makanec

Miron Makanec

"Suton" ulje na lesonitu 68x81,5 cm

Ivica Zupković

Ivica Zupković

"Žitno polje" ulje na platnu 90x115 cm

Petar Hranuelli

Petar Hranuelli

"Venera na romobilu" akril na platnu 100x150 cm

Mersad Berber

Mersad Berber

„Konj“ ulje na platnu 24x33 cm

Vilim Svečnjak

Vilim Svečnjak

"Majka s djetetom" ulje na platnu 41,5x31,5 cm

Ivan Vlašić

Ivan Vlašić

"Barka" ulje na platnu 100x100 cm

Frano Šimunović

Frano Šimunović

"Dvije crvene gromače" ulje na lesonitu 63x73,3 cm

Josip Vaništa

Josip Vaništa

"Plješevica" ulje na platnu 81x100 cm

Zorica Turkalj

Zorica Turkalj

"Plavi leptir" ulje na platnu 50x50 cm

Koraljka Beker

Koraljka Beker

"Djevojka u plavoj haljini" ulje, akril na platnu 120x50 cm

Ivana Špoljar

Ivana Špoljar

"Cvijeće" ulje na platnu 60x80 cm

Nikola Reiser

Nikola Reiser

"Djevojka s uzdignutim rukama" akvarel na papiru 52,5x39 cm

Vilim Svečnjak

Vilim Svečnjak

"Pejzaž" ulje na lesonitu 37x46 cm

Nikola Reiser

Nikola Reiser

"Cvijeće" ulje na platnu 65x81 cm

Karina Sladović

Karina Sladović

“Ples“ ulje na platnu 50x120 cm

Karina Sladović

Karina Sladović

"Dubrovnik" ulje na platnu 100x120 cm

Mirko Rački

Mirko Rački

"Egipčanka" ulje na platnu 69x55,5 cm

Antun Motika

Antun Motika

"Akt" ulje, tempera, kombinirana tehnika na lesonitu 48x68 cm

Luj Pintarić

Luj Pintarić

"Tingl Tangl" ulje na platnu 123x90 cm

Koraljka Beker

Koraljka Beker

"Dama sa šeširom" ulje, akril na platnu 120x50 cm

Edo Murtić

Edo Murtić

"Krajobraz" gvaš 45x65 cm

Edo Murtić

Edo Murtić

"Otoci i čempresi" gvaš 49x63 cm

Antun Motika

Antun Motika

"Interijer" ulje, tempera, kombinirana tehnika na lesonitu 42x32,5 cm

Hajrudin Kujundžić

Hajrudin Kujundžić

"Očekivanje" ulje na platnu 70x60 cm

Mihovil Krušlin

Mihovil Krušlin

"Obala" ulje, ljepenka kaširano na lesonitu 36x46,4 cm

Vasilije Josip Jordan

Vasilije Josip Jordan

"Katedrala S" ulje na platnu kaširano na lesonitu 24,5x30 cm

Siniša Križanec

Siniša Križanec

"Suton" akril na platnu 100x100 cm

Edo Kovačević

Edo Kovačević

"Dubrovnik" ulje na platnu 58x47 cm

Oskar Herman

Oskar Herman

"Krajolik u sutonu" ulje na platnu 60x73 cm

Petar Hranuelli

Petar Hranuelli

"Venera na ljuljački" akril na platnu 80x60 cm

Mladen Legin

Mladen Legin

"Trg bana Jelačića" akril na platnu 60x80 cm

Niko Ančić

Niko Ančić

"Otok" akril na platnu 70x100 cm

Nina Ladika Čangalović

Nina Ladika Čangalović

"Cres" akril na platnu 100x150 cm

Mladen Legin

Mladen Legin

"Barke" akril na platnu 60x80 cm

Siniša Križanec

Siniša Križanec

"Zajedno" original grafika 76x68 cm

Siniša Križanec

Siniša Križanec

"Perspektiva" original grafika 76x68 cm

Siniša Križanec

Siniša Križanec

"Mirni pejzaž" original grafika 76x68 cm

Siniša Križanec

Siniša Križanec

"Buđenje" original grafika 76x68 cm

Siniša Križanec

Siniša Križanec

"Beskonačnost" original grafika 76x68 cm

bottom of page