top of page
…trka, prestiž, borba, strah, uspjeh, pobjeda… sastavni su osjećaji neobuzdanog krda konja u galopu. Sva ta energija preći će na okoliš, ako ovu grafiku smjestite na pravo mjesto. 

Grafika koja je pred Vama načinjena je na tristogramskom papiru u tehnici off-seta, a označena je, potpisana i rukom dorađena od samog autora.

54. Mladen Legin, „U galopu“, 31,5x63,5 cm

€ 65,00Price
  • Grafiku je moguće naručiti:
    a) u listu (neuramljenu) po cijeni od 65,00 € (porez je uključen u cijenu)
    b) kvalitetno uramljenu u skladu s motivom same grafike te koloritom i atmosferom koju on pruža po cijeni od 100,00 € (porez je uključen u cijenu)

    Cijene izražene u shop-u su u eurima za domaće i inozemne kupce. Za kupnju kliknite na KONTAKT.

bottom of page