top of page
„Mozaik“ Josipa Rubesa pokazuje autorov interes za naraciju u apstraktnom, za uspješnost u vizualnom i za pozitivnu dorečenost u mentalnom.

Grafika koja je pred Vama načinjena je na tristogramskom papiru u tehnici off-seta, a označena je, potpisana i rukom dorađena od samog autora.

48. Josip Rubes, „Mozaik“, 38x30,5 cm

€65,00Price
  • Grafiku je moguće naručiti:
    a) u listu (neuramljenu) po cijeni od 65,00 € (porez je uključen u cijenu)
    b) kvalitetno uramljenu u skladu s motivom same grafike te koloritom i atmosferom koju on pruža po cijeni od 100,00 € (porez je uključen u cijenu)

    Cijene izražene u shop-u su u eurima za domaće i inozemne kupce. Za kupnju kliknite na KONTAKT.

bottom of page