top of page

 

28. studenog 1997. otvorena je galerija “Citroën” u Zagrebu, Bauerova 3. Dugogodišnja ideja osnivača o zajedničkoj galeriji slika s protagonistima auto industrije, opredmećena je uz razumijevanje i podršku gospodina Gorana Frljužeca, direktora i vlasnika Automehanike d.d.  Galerija je djelovala 12 godina, a u njoj su izlagali:

 

 

 

Niko Ančić

Koraljka Beker

Mersad Berber

Branko Bogunović Bogart

Juriša Boras

Nina Brkić

Aleksandar Bubanović

Nenad Burcar

Tomislav Čulina

Maja Del Vechio

Mario Dimić

Adonis Dokuzović

Katarina Došilović

Danijel Drakulić

Stjepan Đukić Pišta

Branko Farac

Damir Furlan

Krešimira Gojanović

Dražen Grubišić

Saša Gubijan

Davor Hiržin

Petar Hranuelli

Zlatko Huzjak

Krešimir Ivić

Višnja Jakšić

Vasilije Josip Jordan

Dominique Jurić

Saveta Katušić

Ružica Klaričić

Damir Koletić

Dragutin Košuta

Siniša Križanec

Alfred F.Krupa

Alfred Krupa

Hajrudin Kujundžić

Ivan Lacković Croata

Željko Lesar

Marija Lopac Ana Lozica

Nenad Marasović

Ranko Marton

Snježana Mekić Delić

Jurica Milinković

Jadranka Mlinar

Krešimir Nikšić

Denis Petrovčić

Luj Pintarić

Velimir Rački

Helena Ramljak

Zdenko Ricijaš

Rik Rizzi

Gabrijela Rukelj

Josip Rubes

Nikola Rubinić Run

Marc Pio Maximilien Salvelli

Ana Schaub

Karina Sladović

Srećko Sulić

Vesna Šantak

Josip Škerlj

Ljubo Škrnjug

Zorica Turkalj

Željko Uremović

Maja Del Vechio

Mladen Veža

Zvonimir Vila

Denis Vokić

Davor Vuković

Peter Pierre Weisz

Ivica Zupković

Blaženka Zvonković

Zlatko Živković

GALERIJA “CITROËN“ AUTOMEHANIKE I

CAPITOL FESTIVALA - PRVE AUKCIJSKE KUĆE U HRVATSKOJ

bottom of page